Brønderslev Fritidsklub

Sct. Georgs Gården, Nordens Allé 1, 9700 Brønderslev

Mere information

Klubleder:

Megan McHardy Svendsen

Tlf: 20 25 46 45/99 45 47 45

Mail: mms@99454545.dk

 

Læs om Brønderslev fritidsklub HER

Aktivitetskalender sæson 2022-2023

Praktikstedsbeskrivelse

 

Følg os på Facebook

 

Følg os på instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsskolens fritidsklubber er et fritidstilbud til de unge i 4.-7. klasse i eftermiddagstimerne. Klubberne er et fristed, hvor man kan komme, når man har lyst, og et sted hvor alle medlemmer tilbydes en række frivillige aktiviteter på lige fod. Der er frit valg af fritidsklub uanset hvor i kommunen man bor.

Der opkræves ikke betaling for juli måned.

Formål
Klubbens formål er at være et fritidstilbud og et værested, hvor børnene kan være sammen i gode og uformelle rammer med mulighed for voksenkontakt. Klubben skal i et samarbejde med børnene skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i et forpligtende fællesskab.

Aktivitetsmuligheder
Klubberne råder over lokaler af forskellig størrelse og indretning. Vi har mange forskellige slags spil. Der kan spilles bordtennis, minibordtennis, bordfodbold. Vi har computere og play-station med mange spil til. Der er mulighed for at lave forskellige kreative ting, for både drenge og piger. 
Der er udearealer med mulighed for leg og hygge. Vi har fjernsyn, video og stereoanlæg, og der vil også være mulighed for at læse lektier eller hygge sig med at tegne og male. Hvis de unge selv har nogle ideer til aktiviteter laver vi det.

Mad
Hver eftermiddag serveres et let måltid bestående af f.eks. boller, sandwich, pizza eller andet. Der tilbydes aftensmad hver mandag og onsdag.

Indmeldelse
Alle børn i 4.-7. klasse med bopæl i kommunen kan søge optagelse i fritidsklubben. Indmeldelsen skal ske digitalt på nedenstående link.

Indmeldelse


Udmeldelse
Børn kan udmeldes med 1 måneds frist til den 1. eller 15. i en måned. Udmeldelsen skal ske digitalt på nedenstående link.

Udmeldelse


Er der spørgsmål vedr. ind- og udmelding, så kontakt Pladsanvisningen 99454556 eller personalet i Fritidsklubberne.


Brønderslev Ungdomsskoles visioner for klubarbejde:
Klubmedarbejdernes fornemste opgave består i at være rollemodel for børn og unge, herigennem at sætte fokus på den ”gode omgangstone  og ”respekten for andre mennesker”.
Klubben skal være kompetenceudviklende for børn og unge, og sikre at medarbejderne sætter fokus på at udvikle børnene og de unges:

Personlige og sociale kompetencer 
For at kunne udvikle ovenstående skal der være en stabil og troværdig relation til voksne, der kan skabe grobund for et forpligtigende fællesskab og samspil med andre. Arbejdet skal tage udgangspunkt i styrke de unges selvværd og positive selvbillede, der skal også arbejdes med at ruste børnene og de unge til at kunne håndtere konflikter og løse problemer. Inddragelsen af børnene og de unge i demokratiske beslutningsprocesser der vedrører deres liv og klub er her en selvfølge!

Viden om sundhed (natur/miljø)
Inddragelsen af sund kost og motion, og for de unges vedkommende, at forholde sig til det skadelige i alle former for misbrug. Det vil her også være oplagt at fokusere på friluftsaktiviteter, hvor igennem børnene og de unge kan erhverve sig viden om miljø og natur.

Refleksionskompetence
Børn og unge har stor interesse i at drøfte værdibaserede spørgsmål og emner med hinanden og voksne de har tillid til - eks. livet, døden m.m.

Integrationsfremmende
”Kendskab avler venskab” – både viden om egen og andres kultur er en vigtig opgave i klubben. Værdien af at grupper af forskellige unge kan ”spejle” sig i hinandens kulturer skal understøttes af medarbejderne. I forhold til forskellige kulturer tænkes ikke kun på etniske grupper, men også ”interesse grupper” eks. ”computernørder”, sportsfreaks m.m.

 

TILMELDING FOREGÅR PÅ BORGER.DK

HOLDET ER IKKE LUKKET FOR TILMELDIGN!

Praktiske oplysninger
Underviser
Holdstart mandag 15. aug 2022 kl. 14:00
Ledige pladser Holdet er lukket for tilmelding.
Pris Kr. 743,- pr. måned
Andre muligheder Brønderslev Fritidsklub
Dronninglund Fritidsklub
Hjallerup Fritidsklub
Hvornår?

Holdet blev afholdt for sidste gang tirsdag 13. sep 2022 kl. 14:00 - 17:00

Hvor?

Ungdomsskolen