99 45 47 30 // ungdomsskolen@99454545.dk

Førstehjælp for medarbejdere

Gratis førstehjælp for medarbejdere i daginstitutioner i Brønderslev Kommune

Opdateringskurser (voksne med ansvar for børn) 3 timer

Førstegangserhvervelse (Voksne med ansvar for børn) 7 timer

Førstehjælp for medarbejdere