99 45 47 30 // ungdomsskolen@99454545.dk

Klubleder i Stenum

Klubleder til STUK – Stenum Junior- og Ungdomsklub

 

Brønderslev Ungdomsskole søger snarest muligt en klubleder til Stenum Junior- og Ungdomsklub.

Junior- og ungdomsklubben pr.  1. sept. - 30. april 2025

 

Stillingen aflønnes med 8 timer pr. måned som klubleder, derudover forventes det at klublederen har 2 vagter pr. uge a 3 timer i klubben.

 

”Vision for klubarbejdet” danner grundlag for arbejdet i klubberne læs mere på www.usbd.dk

 

Vi søger en klubleder som

 • Har erfaring og/eller uddannelse inden for arbejde med større børn og unge
 • Synes at medbestemmelse er en selvfølgelighed – både for unge og medarbejdere
 • Er engageret, tager ansvar og bevarer overblikket - også når tingene går stærkt
 • Er en god rollemodel både i fht børn/unge og kolleger
 • Har stærke sociale kompetencer og god situationsfornemmelse
 • Kan lede andre, tage beslutninger og føre disse ud i livet
 • Har humor, er nysgerrig og er tydelig i sin kommunikation
 • Har godt lokal kendskab og/eller bosiddende i Stenum

 

Opgaver

Klublederen har ansvaret for både den pædagogiske, økonomiske og administrative drift af klubben

 • sikre at klubben drives i overensstemmelse med Ungdomsskolens visioner og mål
 • planlægge og koordinere aktiviteter i samarbejde med medlemmer og medarbejdere
 • samarbejde med forældre, skolen og lokale foreninger
 • deltage på klubledermøder og fælles personalemøder
 • referere til Ungdomsskolen
 • løse opgaver omkring; vagtplan, indkøb, kommunikation på FB m.m.
 • afholde personalemøder

 

Vi kan tilbyde:

 • en selvstændig og spændende stilling med stor mulighed for at præge en vigtig del af fritidslivet i Jerslev
 • tæt samarbejde med de øvrige klubledere og Ungdomsskolen
 • løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

 

Yderligere oplysninger kan fås hos viceungdomsskoleinspektør Tina Tranekær Pehrson 99 45 47 30/25 55 93 80

Ansøgningen sendes til Tina Tranekær Pehrson på tip@99454545.dk