99 45 47 30 // ungdomsskolen@99454545.dk

SSP-styregruppe

Styregruppens medlemmer: 

Formand: Skolechef, Carsten Otte

Koordinator/SSP Klubleder: Viceungdomsskoleleder, Tina Tranekær Pehrsson 

Ungekonsulent: Konsulent, UngeCenter; Mads Vinding Kjeldsen 

Ungechef: Chef UngeCenter, Ole Ervolder 

Rep. Lokalpoliti Frederikshavn: Daniel Odgaard Petersen

Formand SSP Netværk Vest: Skoledistriktchef Nord, Christian Bak

Formand SSP Netværk Øst: Skoleleder, Hjallerup Skole; Michael Ring Nielsen

Rep. Gymnasum & HF (vakant)

 

Læs mere om SSP strukturen (2017) her

SSP-styregruppen afholder møder 2-4 gange årligt.

 

Styregruppens formål: 

  • Udmønte de beslutninger lokalrådet træffer omkring det generelle og specifikke kriminalpræventive samarbejde
  • Identificere tendenser og igangsætte forebyggende tiltag med afsæt i kommunens eksisterende politikker på børne- og ungeområdet

 

Styregruppens mål/mandat: 

  • Koordinere det kriminalpræventive arbejde med udgangspunkt i Lokalrådets Handleplan samt input fra Øst/Vest
  • Fremme forståelsen for, og udbygningen af, et tværfagligt samarbejde
  • Informere forvaltningen/politisk valgte om strømninger, initiativer og udviklinger/tendenser i områderne
  • Udstikke rammerne for arbejdsopgaver i koordinationsudvalgene, SSP-arbejdet på skolerne, herunder sikre, at det tværfaglige arbejde udføres på det generelle, specifikke og individorienterede niveau. Løbende informere Lokalrådet bl.a. ift. Handleplanen
  • Planlægge ét årligt fællesmøde for netværksgrupper Øst/Vest

 

Kontaktliste:

Carsten Otte - Tlf.:99454406, e-mail: carsten.otte@99454545.dk

Tina Tranekær Pehrsson - Tlf.: 99454734, e-mail: tip@99454545.dk 

Mads Vinding Kjeldsen - Tlf.: 40232593, e-mail: mads.vinding.kjeldsen@99454545.dk 

Ole Ervolder - Tlf.: 99454536, e-mail: ole.ervolder@99454545.dk 

Daniel Odgaard Petersen - Tlf.: 30913456, e-mail: dhp001@politi.dk

Christian Bak - Tlf.: 99454868 / 41778430, e-mail: christian.bak@99454545.dk 

Michael Ring Nielsen - Tlf.: 99455902 / 21201258, e-mail: michael.ring.nielsen@99454545.dk